Monday, 12 September 2011

PENTINGKAH ILMU TASAWWUF?

Orang berilmu terbahagi kepada tiga kumpulan:
1. al-‘Alim Bi Amrillah (Berilmu Tentang Perintah Allah)
2. al-‘Alim BilLah (Berilmu Tentang Allah)
3. al-‘Alim Bi Amrillah wa  BilLah (Berilmu Tentang Perintah Allah dan Allah)

Al-‘Alim Bi Amrillah memahami tentang perintah Allah. Sebagai contoh dia memahami Allah SWT memerintahkan kepadanya solat, memahami perintah tersebut dengan detail dari segi dalil dan perinciannya secara zahir. Tetapi apabila bersolat dia tidak khusyuk di dalam solat justeru tidak memahami maqasid-maqasid (hikmah solat) dan kenapa dia perlu bersolat. Tidak memahami unsur-unsur kerohanian di dalam solat yang meliputi pengabdian dan ketundukan sebagai hamba kepada Allah. Lantas dia selesai melakukan solat tanpa memberi kesan-kesan apa pada dirinya. Hubungannya dengan Allah dan manusia masih di tahap yang sama. Kebiasaannya golongan ini keras hatinya dan terlalu merasakan pandangannya benar dan suka bertelagah. Mereka suka menyerang pandangan orang lain dan merendah-rendahkan orang lain.
                Al-‘Alim Billah pula hanya duduk berzikir tanpa mendalami ilmu agama sehingga menyebabkan mereka terus berada dalam keadaan jahil.
                al-‘Alim Bi Amrillah wa BilLah pula bersolat dalam keadaan memahami pendetailan tentang hukum hakam solat serta menjiwai solatnya, mengetahui hikmah-hikmah difardhukan solat dan menyelami unsur-unsur kerohanian di dalam solat, lantas dia akan khusyuk di dalam solat. Hatinya sentiasa mengingati Allah dalam segala urusan kehidupannya. Inilah orang alim yang sebenarnya yang kita dambakan kewujudannya dalam masyarakat.
                Oleh sebab itu, Imam al-Ghazali telah menghasilkan kitab Ihya’ ‘Ulumiddin yang bermaksud menghidupkan ilmu-ilmu agama. Beliau berpandangan manusia pada masa itu hanya memahami ilmu agama secara zahir sehingga menyebabkan seolah-olah ilmu agama itu mati. Lantas beliau cuba meniupkan roh ke dalam ilmu agama terutamanya fiqh (fekah) di dalam karyanya Ihya’ ‘Ulumiddin. Justeru, kita dapati beliau menulis tajuk-tajuk ilmu fiqh beliau seperti Bab fi Asrar as-Solah (Bab Tentang Rahsia-rahsia solat), Bab fi Asrar as-Sawm (Bab tentang Rahsia-rahsia Puasa)…dsb.
                Di sinilah pentingnya ilmu akhlak atau pun tasawwuf dalam kehidupan. Tanpa mempelajari ilmu tersebut, jiwa kita akan menjadi kosong walau pun bersolat, berpuasa dan berzakat dsb. Oleh sebab itu kita dapati ulama fiqh silam kebiasaannya tidak meninggalkan unsur ketasawwufan dalam karya mereka. Sebagai contoh walaupun mereka membincangkan bab solat, mereka juga memasukkan unsur pahala, khusyuk dan sebagainya dalam karya mereka. Berbeza dengan karyawan fiqh zaman ini yang kelihatan membincangkan sesuatu hukum secara ilmiah tetapi kering-kontang. Sedangkan jika kita melihat Imam al-Nawawi sebagai contoh, beliau adalah seorang faqih menghasilkan kitab-kitab utama dalam mazhab Syafie seperti Minhaj al-Talibin dan al-Majmu’, namun beliau juga menghasilkan kitab Riyadhussolihin, al-Azkar dll.
                Untuk melihat dengan lebih mudah lagi perbezaan orang yang mengetahui fiqh semata-mata tanpa memahami tasawwuf ialah solat. Seorang yang bersolat tanpa memakai baju tetap dihukum sah di dalam fiqh kerana menutup aurat. Namun wajarkah kita bersolat di hadapan Malik al-Muluk (Raja Segala Raja) dalam keadaan tidak berbaju? Adakah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafie dan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan sah solat tanpa berbaju juga bersolat tanpa baju? … Begitulah pentingnya akhlak dan tasawwuf dalam ibadah dan kehidupan.
(Sebahagian besar daripada artikel ini adalah ringkasan kepada kuliah pengajian Riyadussolihin oleh Syeikh Dr Usamah Sayyid. Selebihnya adalah huraian hamba sendiri. Wallahu’alam)

No comments:

Post a Comment